Josefina Syssner

JOSEFINA SYSSNER

JOSEFINA SYSSNER är forskare och författare. Hon har gett ut tre monografier, varit redaktör för sex antologier och publicerat en lång rad vetenskapliga artiklar och rapporter. Syssner har varit forskningsledare i flera stora forskningsprojekt och är en flitigt anlitad föreläsare. Hennes forskning handlar framförallt om lokal utveckling, politik och planering och om landsbygdens framtid.


Här publicerar hon för första gången ut en del av sin omfattande bildproduktion - en bildsvit om skogen i blyerts och tusch.

BÖCKER

Varför längtar vi

till skogen?

 

En bildsvit och en samling röster om skogen.  Josefina Syssner fångar skogens mångfald och föränderlighet i enkla och stundtals naivistiska teckningar i blyerts och tusch.

Nya visioner för landsbygden

 

Relationen mellan stad och land är under ständig diskussion.

I urbaniseringens tidevarv koncentreras människor, företag

och service till städerna.

Hur kan landsbygden utvecklas

under dessa förutsättningar?

Ett nytt kontrakt för samhälls-byggande

 

Samhället byggs och utvecklas av många aktörer tillsammans.Offentlig sektor, näringslivet och civilsamhällets aktörer deltar alla i samhällsbygget.

Har man börjat tänka på det

är det svårt att sluta.

För varför längtar vi till skogen?


Josefina Syssner

ERBJUDANDEN, NYHETER & INFO

Ange din e-post för att prenumerera på info, tips & nytt från

Östergötlands bokhandel.